Privacy verklaring

Privacy verklaring

Cycle Classic Tours – Fietsverhuur Europa

Artikel 1. Definities
1.1 In deze Privacyverklaring worden de volgende definities gebruikt:
a. Fietsverhuur Europa (onderdeel van Cycle Classic Tours): de Gebruiker van dit Privacy Statement: Cycle Classic Tours ingeschreven te Steenwijk, Beukenhof 8, ingeschreven bij de KvK onder KvK-nummer 53768248
b. Gebruiker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Website en/of de diensten van Cycle Classic Tours;
c. Website: de websites, www.cycleclassictours.com, www.cctbikerentals.com, www.fietsverhuureuropa.nl worden geëxploiteerd door Cycle Classic Tours.

Artikel 2. Gegevens

2.1 Bewust omgaan met data is essentieel voor Cycle Classic Tours. Bij de verwerking van gegevens zal Cycle Classic Tours handelen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Artikel 3. Doeleinden gegevensverwerking

3.1 Cycle Classic Tours verzamelt en verwerkt de gegevens voor de volgende doeleinden:
a. het verlenen van haar diensten;
b. voldoen aan administratieve verplichtingen
c. Gebruiker op de hoogte houden van nieuws over Cycle Classic Tours en de door haar geleverde diensten.

Artikel 4. Verzenden digitale nieuwsbrieven

4.1 Cycle Classic Tours heeft het recht om via e-mail nieuwsbrieven aan de gebruiker te sturen met daarin reclame en/of informatie over diensten die vergelijkbaar zijn met of identiek zijn aan de diensten die door de gebruiker via Cycle Classic Tours zijn afgenomen, indien op het moment dat hij de boeking heeft gemaakt. Gebruiker is geïnformeerd dat nieuwsbrieven naar zijn e-mailadres kunnen worden gestuurd en heeft op het moment dat hij de boeking heeft gemaakt de mogelijkheid gekregen om aan te geven en/of aan te vinken dat hij geen nieuwsbrieven wenst te ontvangen.

Artikel 5. Afmelden voor nieuwsbrieven

5.1 Nieuwsbrieven worden per e-mail naar de gebruiker verzonden. Gebruiker kan zich op elk moment afmelden voor nieuwsbrieven.
5.2 Afmelden voor nieuwsbrieven kan op de volgende manieren:
a. door een e-mail te sturen naar Cycle Classic Tours met daarin het verzoek om het e-mailadres te verwijderen van de mailinglijst van Cycle Classic Tours
b. door op de link in de e-mail met de nieuwsbrief te klikken om aan te geven dat Gebruiker zich wil afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven.
5.3 In elke nieuwsbrief die aan Gebruiker wordt verzonden, wordt Gebruiker geïnformeerd over de mogelijkheid om zich af te melden voor nieuwsbrieven.
5.4. Indien Gebruiker zich heeft afgemeld voor nieuwsbrieven zal Cycle Classic Tours het e-mailadres van Gebruiker zo spoedig mogelijk van haar mailinglijsten verwijderen.

Artikel 6. Verstrekking van gegevens aan derden

6.1 Cycle Classic Tours zal geen gegevens van Gebruiker aan derden verstrekken, tenzij één van de uitzonderingen genoemd in artikel 6.2 van toepassing is.
6.2 Het is Cycle Classic Tours toegestaan ​​gegevens van Gebruiker aan een derde te verstrekken:
a. indien Gebruiker daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd;
b.op grond van een wettelijke bepaling of in geval van een gerechtelijke procedure;
c. om de rechten of eigendom van Cycle Classic Tours te beschermen;
d. om een ​​misdrijf te voorkomen of om de nationale veiligheid te beschermen;
e. bij vermoeden van fraude of andere illegale activiteiten;
f. indien dit voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is.

Artikel 7. Correctie gegevens

7.1 Op verzoek zal Cycle Classic Tours Gebruiker toegang geven tot alle informatie van Gebruiker die door Cycle Classic Tours wordt bewaard. Daarnaast biedt Cycle Classic Tours Gebruiker de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens van Gebruiker die door Cycle Classic Tours zijn achtergehouden, te laten corrigeren of verwijderen. Gebruik kan contact opnemen met Cycle Classic Tours voor inzage in bovengenoemde gegevens of voor wijziging of verwijdering van de gegevens van Gebruiker.

Artikel 8. Cookies

8.1 Cycle Classic Tours gebruikt functionele cookies om de prestaties van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van Gebruiker worden opgeslagen. Zo’n cookie slaat informatie op, zoals specifieke voorkeuren van Gebruiker. Hierdoor kan Cycle Classic Tours Gebruiker bij een volgend bezoek beter van dienst zijn, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de domeinnamen die Gebruiker heeft gecontroleerd en opgeslagen, of de inhoud van het winkelmandje. Hierdoor hoeft Gebruiker niet steeds dezelfde informatie in te voeren. Dat verhoogt de gebruiksvriendelijkheid van de website aanzienlijk.
8.2 Gebruiker mag zelf bepalen hoe cookies moeten worden gebruikt. Hij kan zijn browser zo instellen dat het gebruik van functionele cookies is toegestaan, gedeeltelijk is toegestaan ​​of is uitgeschakeld. In dat laatste geval kan bepaald worden welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Het plaatsen van cookies door eventuele andere websites is in dat geval uitgeschakeld. Deze mogelijkheid wordt geboden door de meest gebruikte moderne browsers.
8.3 Cookies kunnen op elk moment van een computer worden verwijderd, ook door de browserinstellingen aan te passen.
8.4 Cycle Classic Tours maakt ook gebruik van marketingcookies om de communicatie van Cycle Classic Tours van zowel haar eigen website als haar partnersites te personaliseren en deze communicatie af te stemmen op de wensen van de individuele Gebruiker.
8.5 Cycle Classic Tours maakt gebruik van analytische cookies die niet het surfgedrag van individuen maar dat van grote aantallen bezoekers verwerken tot anonieme grafieken en patronen waarmee Cycle Classic Tours de websites kan verbeteren en optimaliseren.
8.6 Analytische cookies worden zonder toestemming van Gebruiker alleen geplaatst als deze cookies geen of slechts kleine inbreuken zijn op de privacy van Gebruiker.

Artikel 9. Veiligheidsmaatregelen

9.1 Om toegang tot gegevens van Gebruiker door onbevoegden te voorkomen heeft Cycle Classic Tours diverse veiligheidsmaatregelen genomen waaronder maatregelen ter voorkoming van onbevoegde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van gegevens.
9.2 Gegevens die via de website aan Cycle Classic Tours worden verstrekt, worden opgeslagen in een beveiligde webomgeving.

Artikel 10. Privacybeleid van derden

10.1 Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de Website zijn verbonden. Cycle Classic Tours aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de wijze waarop genoemde websites persoonsgegevens gebruiken. Voor meer informatie over de wijze waarop genoemde derden persoonsgegevens gebruiken en deze Gebruiker dient te verwijzen naar het privacybeleid van de betreffende website.

Artikel 11. Wijziging

11.1 Cycle Classic Tours behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen van of aanvullingen op het Privacy Statement worden op de Website gepubliceerd. Cycle Classic Tours raadt Gebruiker aan om regelmatig de Privacyverklaring te raadplegen.

Artikel 12. Vragen

12.1 Voor vragen over deze Privacyverklaring kan Gebruiker contact opnemen met Cycle Classic Tours. De contactgegevens van Cycle Classic Tours staan ​​op de website.